O autorze
Profesor nauk prawnych. Najdłużej urzędująca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, sprawowała tę funkcję przez sześć lat (2007-2013). Z jej inicjatywy przeprowadzono kompleksowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Od 2004 roku związana z Platformą Obywatelską. Poseł na Sejm VII kadencji.
W maju 2014 roku uzyskała mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Działa także w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).
Mandat europosła sprawuje po raz drugi, zasiadała w Parlamencie Europejskim także w latach 2004-2007.
Jest członkiem Transparency International Polska i Amnesty international.

Polskie ośrodki liderami w europejskim konkursie

Polskie ośrodki naukowe udowadniają swój wysoki potencjał badawczy. W ogłoszonych właśnie wynikach konkursu w programie Potencjał Badawczy 7. Programu Ramowego aż jedna czwarta zwycięskich projektów pochodzi z Polski. W 2012 roku zdobyliśmy więcej niż w poprzednich czterech latach.

Tak znakomite projekty, wysoko ocenione przez wymagające europejskie gremia, potwierdzają nie tylko rosnący potencjał naukowy naszych ośrodków, coraz wyższy poziom pracy naukowej, ale także odwagę stawania do otwartej i trudnej konkurencji. W tegorocznym konkursie premiowano również innowacyjność. Zwycięskie centra badawcze oprócz wysokiego poziomu prowadzonych badań musiały wykazać się dużym potencjałem do wdrażania innowacji.
Tym większe słowa uznania kieruję do autorów tegorocznego sukcesu, którzy dzięki 7. Programowi Ramowemu podejmują następujące działania:

- Politechnika Warszawska – planuje wysłać kilkunastu badaczy do najlepszych ośrodków w Europie, zatrudnić 9 naukowców i 2 inżynierów, zorganizować kilkanaście konferencji i warsztatów tematycznych oraz rozbudować sprzęt badawczy.

- Warszawski Uniwersytet Medyczny –będzie rozwijać współpracę z kilkunastoma organizacjami z całej Europy poprzez wysyłanie pracowników, zorganizować 6 warsztatów tematycznych nt. onkologii molekularnej, pozyska 12 doświadczonych badaczy, a także specjalistów informatyków oraz menadżerów.

- Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – nawiąże współpracę z kilkoma europejskimi ośrodkami badawczymi, w tym m.in. Instytutem Badań Serca i Płuc im. Maxa Plancka w Bad Nauheim, uniwersytetami w Cambridge, Leiden czy Genewie.

- Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdański Uniwersytet Medyczny – zatrudnią 6 doświadczonych badaczy (w tym osoby z zagranicy), pozyskają specjalistyczną aparaturę.

- Politechnika Wrocławska – zatrudnią uznanych w świecie badaczy, unowocześni aparaturę badawczą i rozwinie współpracę z europejskimi naukowcami oraz z partnerami przemysłowymi.

- Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków – rozwiąże współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Europie (wymiana know-how itp.), zorganizuje wyjazdy na seminaria, szkolenia, konferencje, będzie promować Instytut w kraju i zagranicą.


- Instytut Fizyki PAN - zatrudni uznanych badaczy, unowocześni aparaturę badawczą, zintensyfikuje współpracę z partnerami z zagranicy.

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wzmocni współpracą z 15 europejskimi partnerami, pozyska naukowców z doświadczeniem międzynarodowym.

Program „Potencjał Badawczy” to największy mechanizm finansowania rozwoju badań naukowych na poziomie europejskim. Unia Europejska przeznaczyła na ten cel w latach 2007-2013 prawie 54 mld euro. Nasi naukowcy reprezentujący wymienione ośrodki zdobyli w tym roku ponad 33 mln euro z puli 140 mln euro przewidzianej w konkursie. Tegoroczne dofinansowanie dla polskich ośrodków - ponad 33 mln euro - to niemal taka sama kwota, jaką w ciągu czterech lat trwania programu zdobyły polskie centra naukowe. Do 2011 roku unijne dofinansowanie otrzymało 13 jednostek z Polski na kwotę ok. 34 mln euro. Postęp jest więc ogromny. Zdobyte fundusze nagrodzone będą mogły teraz przeznaczyć m.in. na zakup aparatury badawczej, finansowanie współpracy z najlepszymi ośrodkami i przedsiębiorstwami czy zatrudnienie naukowców z zagranicy.
Cieszę się, że prezentujemy coraz wyższy poziom naukowy, który jest dostrzegany w Europie. A kiedy dodatkowo spojrzymy na upowszechnianą w Polsce z powadzeniem kulturę grantową oraz na nową dotację projakościową dla naszych najlepszych jednostek (m.in. specjalne finansowanie jednostek prowadzących najlepsze kierunki studiów – link, Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, które otrzymają środki również na rozwój potencjału badawczego), a także rekordowy poziom inwestycji w infrastrukturę badawczą (link: mapa inwestycji) to możemy z odwagą, nadzieją i optymizmem myśleć o jakości polskiej nauki i jej przyszłej pozycji na świecie.
Trwa ładowanie komentarzy...