O autorze
Profesor nauk prawnych. Najdłużej urzędująca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, sprawowała tę funkcję przez sześć lat (2007-2013). Z jej inicjatywy przeprowadzono kompleksowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Od 2004 roku związana z Platformą Obywatelską. Poseł na Sejm VII kadencji.
W maju 2014 roku uzyskała mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Działa także w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).
Mandat europosła sprawuje po raz drugi, zasiadała w Parlamencie Europejskim także w latach 2004-2007.
Jest członkiem Transparency International Polska i Amnesty international.

Wkrótce poznamy jednostki flagowe polskiej nauki

fotolia.com
Nauka, by się rozwijać, potrzebuje niepokornych liderów – naukowców, którzy nie wahają się szukać nowych rozwiązań, podważać przyjęte definicje i odkryte przez sławnych poprzedników prawa. Nauka potrzebuje też sprzyjających warunków do dokonywania przełomowych odkryć, do potwierdzania założeń, czasami nakreślonych tylko na kartce papieru. Właśnie teraz w Polsce tworzymy przestrzeń dla dynamiczniejszego rozwoju prowadzonych w naszym kraju badań. Po raz pierwszy sześciu silnym ośrodkom naukowym nadamy prestiżowy status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Już w czwartek ogłoszę, które wydziały uczelni oraz instytuty naukowe otrzymają status KNOW. To będą jednostki flagowe polskiej nauki. Rząd będzie je finansowo wspierał w realizowaniu ambitnych projektów badawczych i w kształceniu najzdolniejszych młodych naukowców. Każdy KNOW otrzyma dodatkowo nawet po 50 mln zł w ciągu pięciu lat.
Jednostki flagowe polskiej nauki wyłoniła specjalna komisja ekspertów złożona z zagranicznych uczonych pod kierunkiem polskich koordynatorów. Komisja wskazała KNOW-y w obszarach nauk medycznych oraz ścisłych. To dziedziny nauki ważne dla życia człowieka i rozwoju gospodarki.
Dzięki dodatkowym funduszom dla KNOW-ów, szanse polskich badaczy w europejskim wyścigu naukowym rosną. Zyska też gospodarka, ponieważ KNOW-y staną się naturalnym zapleczem badawczo-rozwojowym dla przemysłu, który wprowadzając do produkcji opracowane przez naukowców nowe technologie będzie mógł wzmocnić swą konkurencyjność na międzynarodowych rynkach.
Wsparcie dodatkową dotacją jednostek flagowych polskiej nauki jest konieczne, by nie pozostawać w tyle. Inne kraje również szukają sposobów skutecznego wzmocnienia swej nauki tak, by efekty prowadzonych badań służyły ich społeczeństwom i gospodarkom. W Niemczech od 2006 r. realizowana jest tzw. inicjatywa doskonałości. Jej celem jest wspieranie badań na uczelniach niemieckich, które wskazało grono ekspertów. Podobny program znany jest w Danii, gdzie do specjalnego dofinansowania w 2009 r. wyłoniono cztery ośrodki naukowe, które mają szanse na prowadzenie wysokiej jakości badań. Z kolei w Finlandii dąży się do zmniejszenia liczby uczelni i stworzenia tzw. „obszarów doskonałości”, do których należeć będą szkoły wyższe o większym potencjale. Zbliżone projekty, które mają wzmocnić pozycję azjatyckich uczelni i prowadzonych badań, realizowane są w Japonii i Chinach.
Wierzę, że polskie jednostki flagowe z sukcesem będą konkurowały z zagranicznymi ośrodkami oraz że KNOW-y staną się wzorcowymi ośrodkami współpracy naukowej realizującymi najbardziej przełomowe badania. A także że będą pozytywnie wpływać na całe otocznie nauki w Polsce i przyciągać nieprzeciętnych naukowców i studentów.
W czwartek pogratuluję przedstawicielom pierwszych w Polsce Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących uzyskania tego prestiżowego statusu.
Trwa ładowanie komentarzy...