O autorze
Profesor nauk prawnych. Najdłużej urzędująca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, sprawowała tę funkcję przez sześć lat (2007-2013). Z jej inicjatywy przeprowadzono kompleksowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Od 2004 roku związana z Platformą Obywatelską. Poseł na Sejm VII kadencji.
W maju 2014 roku uzyskała mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Działa także w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).
Mandat europosła sprawuje po raz drugi, zasiadała w Parlamencie Europejskim także w latach 2004-2007.
Jest członkiem Transparency International Polska i Amnesty international.

Uczelnie są współodpowiedzialne za los absolwentów

Nawet w trudnych czasach kryzysu wyższe wykształcenie daje większe szanse na zatrudnienie.

Osoby lepiej wykształcone więcej zarabiają od pracowników z niższymi kwalifikacjami. Prawdą jest jednak również to, że cała Europa boryka się z problemem bezrobocia. A zdobycie pierwszej dobrej pracy po studiach jest najtrudniejszym dla wielu absolwentów krokiem w zawodowej karierze. Dlatego Komisja Europejska uznaje poprawę szans młodych na rynku pracy za jedno z najważniejszych zadań krajów członkowskich.

Nie wywiążemy się z tego zadania, jeśli w jego realizacji nie wezmą udziału także uczelnie! To do nich skierowane są takie rekomendowane przez Komisję Europejską działania, jak np. skuteczne powiązanie szkół wyższych z rynkiem pracy oraz rozwijanie ważnych w przyszłej pracy zawodowej umiejętności studentów.

Szkoły wyższe już mają możliwości tworzenia programów studiów, w których będą przewidziane praktyki i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. Ale dobry program nie wystarczy. Uczelniane Akademickie Biura Karier powinny aktywnie wspierać studentów i absolwentów w kontaktach z pracodawcami. Docierać do młodych ludzi z informacjami o programach ułatwiających start na rynku pracy. Wyciągać wnioski z monitoringu losów absolwentów i proponować takie działania, które ograniczą bezrobocie wśród absolwentów. By uczelniane biura karier dobrze się z tych działań wywiązywały, powinny pracować w nich osoby, dla których osobistym sukcesem będzie powodzenie zawodowe absolwentów danej uczelni. Inaczej Akademickie Biura Karier nie spełnią swej misji.


Kluczową rolę w wykonywaniu tego zadania mają też Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Centra Transferu Technologii. To one mogą inspirować studentów do zakładania własnych firm. A także uczyć przedsiębiorczości, rozumianej jako umiejętność nie tylko prowadzenia firmy, ale też przekuwania pomysłów w innowacyjne produkty.

Według najnowszego raportu OECD Polska wkrótce będzie miała najlepiej wykształcone społeczeństwo na świecie. Już teraz odsetkiem obecnie żyjących osób, które przed 30. rokiem życia skończą studia (47 proc.), wyprzedzamy np. Wielką Brytanię (42 proc.), Holandię (38 proc.) i Finlandię (37 proc.). Musimy wykorzystać ten potencjał! Dlatego do wszystkich rektorów uczelni skierowałam wraz z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej list, w którym przypominamy, że w trudnym dla europejskiej gospodarki czasie wspieranie studentów i absolwentów w ich zawodowych wyborach jest wspólnym zobowiązaniem nauczycieli akademickich, władz uczelni, służb zatrudniania, pracodawców, władz samorządowych i krajowych.
Zachęcam do zapoznania się z treścią listu.
Trwa ładowanie komentarzy...