O autorze
Profesor nauk prawnych. Najdłużej urzędująca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, sprawowała tę funkcję przez sześć lat (2007-2013). Z jej inicjatywy przeprowadzono kompleksowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Od 2004 roku związana z Platformą Obywatelską. Poseł na Sejm VII kadencji.
W maju 2014 roku uzyskała mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Działa także w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).
Mandat europosła sprawuje po raz drugi, zasiadała w Parlamencie Europejskim także w latach 2004-2007.
Jest członkiem Transparency International Polska i Amnesty international.

Blisko 1,9 mld zł dla studentów

Więcej pieniędzy trafi do młodzieży, która potrzebuje pomocy państwa, by studiować. Nie możemy pozwolić na trwonienie talentów tych, którzy z powodów materialnych nie mogą się kształcić.

Nowy rok akademicki rozpoczynamy dobrą wiadomością dla studentów. Blisko 1,9 mld zł rząd przeznaczy na stypendia. Ponad 1,6 mld zł z tej kwoty – na stypendia socjalne, zapomogi, stypendia za dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe. Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań w systemie pomocy materialnej zwiększyła się liczba studentów, uprawnionych do stypendium socjalnego. W tym roku akademickim będzie to o niemal 20 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym. To tylu młodych ludzi, ilu mieszkańców ma jedno małe miasto!

To dobry kierunek zmian w systemie stypendiów. Zwłaszcza w trudnych ekonomicznie czasach, w których nie możemy sobie jako kraj pozwolić na pogłębianie się rozwarstwienia społecznego i trwonienie talentów młodych ludzi, którym dobrze zdana matura daje wstęp na studia, ale sytuacja materialna nie pozwala im ich rozpocząć. Wynikający z nierówności społecznych i ubóstwa, utrudniony dostęp do edukacji to jeden z najważniejszych dziś problemów całego współczesnego świata. Stypendia socjalne są zatem dla młodzieży z rodzin o niższych dochodach rzeczywistym ułatwieniem w zdobyciu wyższego wykształcenia. Wyrównują szanse, gdyż przyznawane są już na pierwszym roku studiów. Dlatego zależało nam na wprowadzeniu takich zasad podziału pieniędzy, kierowanych z budżetu państwa do uczelni, by zyskali ci, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.
Ten wzrost udało się uzyskać, zmieniając proporcje w podziale pieniędzy na pomoc materialną, jaką ministerstwo kieruje do uczelni. Każda szkoła wyższa musi 60 proc. z tych funduszy przeznaczyć na stypendia dla najuboższych. Wcześniej było to 50 proc. Podniesiony został także próg dochodowy, od jakiego studentowi przysługuje pomoc z budżetu państwa.
Teraz w rękach samych studentów, którzy zasiadają w komisjach stypendialnych i uczelni jest to, by te środki trafiały do właściwych osób.
Wprowadzamy także bardziej efektywne formy wspierania wybitnych studentów. Jak ocenił bowiem Bank Światowy, a także eksperci z OECD, przyznawane w Polsce stypendia naukowe w poprzednich latach nie spełniały swojego zadania. Teraz do tych najzdolniejszych studentów - oprócz stypendium za wyniki naukowe i wybitne osiągnięcia - adresujemy także specjalne programy stypendialne i grantowe, które odpowiadają ich potrzebom i zdolnościom.
Aż 250 mln zł przeznaczamy na stypendia i kształcenie młodzieży na kierunkach zamawianych. To oferta dla studentów zainteresowanych studiami technicznymi i ścisłymi. Studiujący te kierunki mogą otrzymać nawet 1000 zł stypendium miesięcznie. Kolejne 20 mln zł to budżet programu „Diamentowy Grant”, którym wspieramy studentów stawiających pierwsze kroki w karierze naukowej. „Diamentowy” student otrzymuje nawet do 200 tys. zł na realizowanie swojego projektu naukowego z dowolnego obszaru nauk, np. humanistycznych, społecznych, ścisłych, medycznych, czy przyrodniczych. Ma też prawo do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 2,5 tys. zł.
15 mln zł zarezerwowane jest na Stypendia Ministra. Tysiąc studentów, którzy wyróżniają się w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe, otrzyma z tej puli do 15 tys. zł jednorazowej nagrody.
Około 7 mln zł przeznaczymy na „Generację Przyszłości”. To nowy program, wspierający młodych wynalazców, konstruktorów, programistów, innowatorów, twórców nowoczesnych rozwiązań biznesowych, którzy reprezentują Polskę na międzynarodowych zawodach. Z tych pieniędzy będą mogli sfinansować koszty wyjazdu, a także przygotowania się do rywalizacji z rówieśnikami z innych krajów.
Wierzę, że te nowe sposoby wspierania najbardziej potrzebujących studentów oraz nagradzania i motywowania tych najzdolniejszych sprawdzą się. Liczę, że wszyscy ci, którzy w tym roku akademickim będą zajmowali się przyznawaniem stypendiów, będą z należytą odpowiedzialnością decydowali, do kogo kierować pieniądze. Mogę zapewnić, że ministerstwo będzie reagowało na każdą zgłoszoną nieprawidłowość.
Trwa ładowanie komentarzy...