O autorze
Profesor nauk prawnych. Najdłużej urzędująca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, sprawowała tę funkcję przez sześć lat (2007-2013). Z jej inicjatywy przeprowadzono kompleksowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Od 2004 roku związana z Platformą Obywatelską. Poseł na Sejm VII kadencji.
W maju 2014 roku uzyskała mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Działa także w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).
Mandat europosła sprawuje po raz drugi, zasiadała w Parlamencie Europejskim także w latach 2004-2007.
Jest członkiem Transparency International Polska i Amnesty international.

Przedszkole na uczelni? To dobra inwestycja

http://www.sxc.hu
Przedszkole, żłobek albo klub dziecięcy przy uczelni lub instytucie badawczym to inwestycja, która może procentować. Studenci będący rodzicami łatwiej pogodzą naukę z obowiązkami rodzinnymi. A spokojni o pociechy naukowcy z większym zaangażowaniem prowadzić będą swoje badania.

Podczas wizyty w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów obejrzałam nie tylko skonstruowane tam nowoczesne roboty, ale także działający już od marca 2011 r. ośrodek opieki nad dziećmi pracowników „Mali Wynalazcy”. Powstał dzięki funduszom unijnym. Cieszę się, ze takich przykładów mamy w Polsce coraz więcej. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza otworzyła niepubliczne przedszkole „Parkowe Skrzaty”. Placówka powstała, by ułatwiać powrót do pracy rodzicom zatrudnionym w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. W Krakowie natomiast już za niecały rok zacznie działać - finansowane również ze środków unijnych - Naukowe Przedszkole Jagiellońskiego Centrum Innowacji. W tym samym czasie na Politechnice Wrocławskiej ruszy punkt przedszkolny dla dzieci studentów wrocławskiej uczelni. Nie mam wątpliwości, że takie inwestycje są nie mniej ważne jak nowoczesne laboratoria i sale wykładowe.

Funkcjonowanie przy uczelni żłobka czy przedszkola to przede wszystkim mniej spowolnionych lub przerwanych karier naukowych, a więc de facto wzmocnienie potencjału naukowego danego ośrodka. To także usunięcie jednej z podstawowych barier dla kobiet, które mając rodziny, chciałby kontynuować studia albo pracę na uczelni i rozwijać swoje pasje. Pieniądze na żłobki i przedszkola mogą pochodzić z różnych źródeł: środków unijnych, samorządu lub samej uczelni. Możliwości ich pozyskiwania konsekwentnie przybywa. Ważne jest, by mieć dobry pomysł, jak je wykorzystać.
W uruchomionym kilkanaście dni temu konkursie „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, można się ubiegać o środki na adaptację pomieszczeń oraz utrzymanie żłobka lub klubu dziecięcego, realizację szkoleń dla opiekunów dla małych dzieci, organizację kampanii informacyjno-promocyjnych na temat równych szans kobiet i mężczyzn. Pozytywnym zmianom na uczelniach sprzyjają także przedstawione przez rząd w mijającym tygodniu propozycje zmian w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech oraz ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przewidziano m.in. zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów.
Warto też zwrócić uwagę na propozycję finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne osobom, których staż ubezpieczeniowy przed sprawowaniem opieki nad dzieckiem jest krótszy niż sześć miesięcy. W praktyce oznaczałoby to bowiem możliwość udzielenia wparcia na przykład młodym rodzicom-studentom – to dobry przykład rozwiązania sprzyjającego godzeniu studiów z wychowywaniem dzieci. Gorąco zachęcam uczelnie i ośrodki naukowe do korzystania z tych możliwości. Jestem przekonana, że utalentowani studenci i młodzi naukowcy naprawdę to docenią.
Trwa ładowanie komentarzy...