O autorze
Profesor nauk prawnych. Najdłużej urzędująca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, sprawowała tę funkcję przez sześć lat (2007-2013). Z jej inicjatywy przeprowadzono kompleksowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
Od 2004 roku związana z Platformą Obywatelską. Poseł na Sejm VII kadencji.
W maju 2014 roku uzyskała mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Działa także w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).
Mandat europosła sprawuje po raz drugi, zasiadała w Parlamencie Europejskim także w latach 2004-2007.
Jest członkiem Transparency International Polska i Amnesty international.

Dlaczego popieram Czarny Protest

Moje ugrupowanie polityczne nie było inicjatorem unijnej debaty o prawie aborcyjnym w Polsce nie tylko dlatego, że sprawy te należą do wyłącznej legislacyjnej domeny państw członkowskich, ale także dlatego, że wierzymy, iż Polki mają dziś wystarczającą siłę, by temu radykalnemu projektowi skutecznie się przeciwstawić.

Skoro jednak zasiadające w Parlamencie Europejskim grupy polityczne demokratycznie uznały, że bezpardonowa próba naruszenia kompromisu wokół prawa aborcyjnego w Polsce wymaga dyskusji - weźmiemy w niej udział. Po to, by pokazać solidarność z milionami Polek i Polaków, którzy na ulicach wielu polskich miast, z transparentami upominają się dziś o prawo do wolności wyboru, do życia w nowoczesnym, europejskim kraju.
Pokażemy, że nie ma naszej zgody na to, by Polska stała się krajem opresyjnym wobec kobiet. Nie ma zgody na próby forsowania fanatycznego, bezwzględnego prawa.
Uszanujmy wypracowany wiele lat temu kompromis wokół prawa aborcyjnego. Choćby dlatego, że wzburzona politycznymi podziałami i rządzona przez nieodpowiedzialnych polityków Polska nie jest dziś gotowa na merytoryczną i spokojną dyskusję w tej sprawie.
A dzisiejszy Czarny Protest ma też dla mnie szerszy wymiar. Jego ogromny zasięg - w kraju i na świecie - pokazuje, że miliony Polaków już nie mają wątpliwości: PiS próbuje zawłaszczać kolejne obszary naszego życia, jeden po drugim. To władza nieprzewidywalna i pozbawiona kontroli. To władza, której trzeba się sprzeciwić.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...